Przemysł 5.0

Humanizacyjną odpowiedzią na zagrożenie jakie stanowi ograniczanie roli człowieka w Przemyśle 4.0 jest koncepcja Przemysłu 5.0.

W koncepcji tej człowiek oraz maszyna tworzyć mają funkcjonalną całość. Szczególnie dotyczyć to ma robotów, które mają działać wraz z ludźmi jako urządzenia kooperujące w sposób bezpośredni i interaktywny. W fabrykach strefy pracy robota oraz człowieka mają zajść na siebie i się zintegrować, w przeciwieństwie do obecnych, rozdzielonych modeli pracy.  

Takie współpracujące roboty (collaborative robots) stać będą na czele kolejnej rewolucji przemysłowej, która będzie się manifestować większą współpracą człowieka oraz robota w miejscu pracy.

Pojęcie Industry 5.0 wprowadził w 2015 r. Michael Rada, President and Project Father at IBCSD LAB s.r.o. – INTERNATIONAL BUSINESS CENTER OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT