Produkt jako usługa

Przez model biznesowy Product as a Service (PaaS)  klienci korzystają z produktów poprzez ich leasing lub dzierżawę, płacąc za ich używanie – alternatywnie do konwencjonalnego podejścia buy-to-own (kup na własność). Model ten jest atrakcyjny dla firm, które mają możliwość zarządzania wykorzystaniem i utrzymaniem usług dla swojego produktu, odzyskując przy tym wartość rezydualną na koniec życia produktu.

Produkt-as-a-service przekształca usługi od samodzielnej ich funkcji w firmie produkcyjnej do zintegrowanej oferty produktów i usług, dostarczającej wartości użytkowe na rynek.

Według PaaS produkty nie powinny być traktowane jako towary, które  mają być kupowane i sprzedawane. 

W efekcie, kontrakty są często oparte na korzystaniu z produktu, a nie na ich posiadaniu przez użytkownika – produkt może być podsiadany cały czas przez leasingobiorcę / wydzierżawiającego. Zmienia to strumień przychodów – od naliczania jednorazowej opłaty za zakup produktu,  do powtarzającego się comiesięcznie prawa do użycia za opłatą. Dla użytkownika może być wygodne  nie ponoszenie początkowego nakładu inwestycyjnego, w miejsce którego następuje przewidywalne z miesiąca na miesiąc powtarzające się za określona opłatą prawo do użycia. Użytkownicy często są gotowi zapłacić wyższą całkowitą opłatę w tym modelu dla określonych korzyści finansowych i w imię wolności w handlu, nie martwiąc się o sprzedaż lub utylizację używanych aktywów.

Dla firm model biznesowy PaaS powoduje wygładzenie szczytów i spadków cykli popytu i czyni źródła przychodów bardziej stabilnymi. To może pomóc firmom w lepszym zarządzaniu zasobami, bo firmy takie wiedzą, jak wiele ich produktów zostało wynajętych, a zatem jakie materiały do ​​powtórnego użycia wrócą do nich.

Technologia Internetu rzeczy (internet of Things, IoT) umożliwia rozwój nowej jakości PaaS, poprzez bieżące monitorowanie via Internet życia produktu u klienta, realizowanie w sposób wyprzedzający jego napraw oraz pobieranie klienta opłat z tytułu usług serwisowych oraz bieżącego obciążenia eksploatacyjnego rzeczy. 

IoT oraz industry 4.0 tworzą nowe obszary PaaS (źródło: Autodesk)

Według oszacowań IDC Manufacturing Insights,  produkt jako usługę dostarczać będzie do 2018 r. 40%  spośród 100 najważniejszych producentów wyrobów dyskretnych (produkty oddzielne, rzeczy) oraz 20%  spośród 100 najważniejszych producentów procesowych (produkty ciągłe).

UWAGA: w ICT w kontekście technik technik chmurowych stosowany jest identyczny skrót oznaczający inne, odrębne pojęcie – Platform as a Service.