Zmiana

Zmiana jest odpowiedzią (bywa, że wyprzedzającą) na zmianę uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych, jakim podlega biznes a szerzej, świat. Tylko najwięksi (bądź niezorientowani, że to niemożliwe) bywają autorami zmiany, która zmienia uwarunkowania a zarazem świat…

Aby racjonalnie zmieniać, potrzeba adresatów / interesariuszy zmiany (kto oraz co ma otrzymać w wyniku zmiany) oraz kryteriów zmiany (co oraz na ile jest dobre dla danego adresata). Zmiana jest zła bądź dobra jedynie dla określonych adresatów i na tle określonych kryteriów.

Zasady te dotyczą organizacji dowolnej skali – od przedsiębiorstw małych, poprzez korporacje i struktury ogólnokrajowe aż do tworów globalnych.