Interesariusze zmiany

Zasadniczym celem (a zarazem kryterium jakości) zmiany jest tworzenie przez nią określonych wartości. Wartości te są inne dla każdej z grup interesariuszy zmiany: klientów, dostawców, partnerów, a także Państwa jako systemowego regulatora zmiany.  Najczęściej, lecz nie zawsze, są to wartości o charakterze biznesowym. Przykładowo, Państwo zainteresowane jest także wartościami społecznymi zmiany.