Info o stronie/Kontakt

Materiał na stronie dedykujemy interesariuszom, zainteresowanym zmianami zwiększającymi wartość w polskim przemyśle. 

Kontakt:

Partnerzy Zmiany w Przemyśle 

Jan Parczewski

jan.parczewski@partnerzyzmiany.pl

603 795989

NIP 796 000 24 50