Wprowadzenie

Materiał na stronie ma charakter informacyjny i służy uporządkowaniu pojęć z obszaru produktu, zmiany, innowacji, trendów oraz wspomagania zmiany. Dedykowany jest interesariuszom, zainteresowanym innowacyjnymi zmianami, zwiększającymi wartość polskich firm przemysłowych oraz generalnie polskiego przemysłu.