Klienci

Klientem jest każda firma, pozyskująca (z zasady odpłatnie) produkt. Wypada zaznaczyć, ze klient bywa także dostawcą w innych relacjach rynkowych. Koncentrujemy się głównie na klientach B2B, pozyskujących produkt celem jego eksploatacji, a nie jedynie dalszej odsprzedaży. Klient może (nie musi) być zainteresowany procesami projektowania i produkcji produktu po stronie dostawcy, głównie ze względu na potrzebę zdobycia materialnych przesłanek co do jakości produktu. Cykl życia produktu okiem klienta ma zupełnie inny charakter i atrybuty, niż cykl życia produktu w ujęciu marketingowym, okiem dostawcy / producenta. Główne atrybuty PLC okiem klienta B2B to uzyskiwana produktywność produktu oraz ponoszony koszt w cyklu życia. 

Łącznikiem pomiędzy dostawcą a klientem jest produkt / produkt rozszerzony, wspomagany usługami oraz relacjami i wizerunkiem dostawcy / producenta / projektanta.  

W optyce klienta, pozyskany produkt służy do wytwarzania przezeń własnych produktów  i usług. Produkt ten istnieje w firmie klienta zwykle jako środek trwały i biznesowo oceniany jest z perspektywy kosztów z nim związanych oraz przychodów, generowanych poprzez jego produktywność.