Obszar łańcucha wartości dodanej

Uwagi szczegółowe, powiązane z rysunkiem

  1. Gospodarka 4.0 jest pojęciem szerszym niż Przemysł 4.0, obecny głównie  w fazie wytwarzana w łańcucha.
  2. Gospodarka 4.0 dotyczy także firm Klientów – odbiorców, tworzących popyt i użytkujących pozyskane produkty. Przebieg „krzywej uśmiechu”, tj. charakterystyczny rozkład wartości dodanej po stronie odbiorcy uznać można za zbliżony do znanej postaci, funkcjonującej po stronie dostawcy. Abstrahując od określonego rozkładu wartości dodanej, model taki przydatny jest w planowaniu i realizacji przetargów na produkty indywidualnie projektowane i wytwarzane na rynek inwestycyjny, nie tylko w środowisku Przemysłu 4.0.
  3. VACM to robocze określenie biznesowego zarządzana łańcuchem wartości dodanej, nakierowanego zasadniczo na pieniądze i kontrolę zysków. Właściciel  tego procesu zarządczego nie musi być (i zwykle nie jest) jednocześnie właścicielem wszystkich procesów biznesowych łańcucha, np. produkcji, jest jednakże zwykle właścicielem marki. Zarządzanie takie musi być stosowane celem koordynacji przepływu wartości dodanej w całości łańcucha, która nie jest samoistna.
  4. PDM/PIP to zarządzanie  procesami łańcucha, nakierowane zasadniczo na dane związane bezpośrednio z produktem. Jako wyodrębniona, nazwana metodologia jest standardowo stosowane głównie do zarządzania cyklem życia produktu dostarczanego (tj. w środowisku producenta / dostawcy / wykonawcy) a nie produktu pozyskiwanego (tj. w środowisku klienta / użytkownika / zamawiającego). Niemniej, szczególnie w modelu ETO, rola funkcjonalności PLM dla klienta / zamawiającego jest nie do przecenienia. Obie metodologie tzn. VACM oraz PDM/PIP mogą się mniej lub bardziej przenikać / pokrywać, w zależności od konkretnego przypadku / modelu.   
  5. Określenie / doprecyzowanie listy najważniejszych technologii, technik i metodologii (TTM) dla poszczególnych procesów i/lub całości łańcucha jest w pewnym sensie zagadnieniem odrębnym, nie wpływającym na niniejsze ujęcie syntetyczne.