Partnerzy

Organizacjom, pragnącym / dokonującym zmiany pomocni są w tym dziele specjalistyczni partnerzy. To znana i uznana formuła wspomagania zmiany. Partner taki może wspomagać dostawcę i/lub klienta w ich rolach. Wynikiem realizacji wspomagania zmiany powinien być wzrost wartości organizacji.