Dostawcy

Dostawcą jest każda firma, oferująca i dostarczająca (z zasady odpłatnie) produkt firmom trzecim. Wypada zaznaczyć, ze dostawca bywa także klientem w innych relacjach rynkowych.Dostawca nie musi być ani projektantem ani producentem. W obszarze B2B dostawca z zasady przedstawia klientowi i gwarantuje mu w określony sposób atrybuty produktu / produktu rozszerzonego. Dostawca powinien mieć przynajmniej także zdolność do dostarczania klientowi wartości dodanej jako VAR, rozszerzającej produkt, i/lub dostarczania mu produktów synergicznych / komplementarnych.  W szczególnych przypadkach projektant i/lub producent mogą być jedynie partnerami outsourcingowymi dostawcy – są wówczas dostawcami procesów względem zamawiającego, głównego dostawcy. Przedstawiany PLC okiem dostawcy dotyczy modelu ETO (Engineering To Order). w odróżnieniu od MTO (Manufacturing To Order) oraz MTS (Manufacturing To Stock). 

Zadowolenie klienta jest głównym źródłem tworzenia wartości dla dostawcy. Wartość ta widoczna jest najlepiej z perspektywy finansowej. Wzrost wartości po stronie klienta powoduje bezpośrednio wzrost wartości dla dostawcy, widoczny w jego perspektywie finansowej – firma zyskuje poprzez dostawy do klienta. Najcenniejsze są zmiany, zwiększające wartość zarówno dostawcy jak i jej klientów. Mamy wówczas grę rynkową o sumie dodatniej.