Info o autorze

Absolwent Wydziału Mechaniki, Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Z wyróżnieniem obronił pracę doktorską, dotyczącą komputerowych metod inżynierskich.  W latach 1978-2010 pracował jako adiunkt. Autor szeregu prac z dziedziny mechaniki teoretycznej oraz stosowanej. Założyciel i wieloletni prezes zarządu (1990-2013) firmy AutoR Komputerowe Systemy Inżynierskie (obecnie AutoR KSI), Członek – założyciel ogólnopolskich organizacji inżynierskich: Stowarzyszenia Użytkowników Systemów Inżynierskich SUSI (1995), Polskiego Stowarzyszenia Upowszechniania Komputerowych Systemów Inżynierskich ProCAx (2000). Pomysłodawca i organizator cyklów konferencji i spotkań inżynierskich CAxman – Computer Aided Managing, Planning, Design, Manufacturing (1998-2005)  – współpraca nauki z przemysłem, „Wdrożenia IT/CAx w Praktyce” (2002-2003) – najlepsze wdrożenia komputerowych systemów inżynierskich, „Know-how dla Przemysłu” (2003–2012) – wykorzystanie systemów projektowania inżynierskiego, „Najlepsi Twórcy, Najlepsze Produkty” (2007) warsztaty dla studentów, rozwijające umiejętności inżynierskie w zakresie tworzenia know-how i innowacyjnego projektowania, współautor 3-ch książek o z obszaru komputerowego wspomagania projektowania (CAD), autor publikacji, dotyczących zarządzania cyklem życia produktu w aspektach produktywnościowym i kosztowym a także innowacyjności w przemyśle, obejmujących krytykę modelu przetargów publicznych opartych na kryterium ceny.

Stały doradca Sejmowej Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (INT) VI kad. Sejmu RP. W 2011-2015 wiceprezes zarządu spółki Innovation Experts. W 2015 założyciel grupy eksperckiej Partnerzy Zmiany w Przemyśle, nakierowanej na wspomaganie zmian w firmach w kierunku poprawy ich wartości oraz na monitorowanie działań państwa pod kątem korzyści dla polskich przedsiębiorców.  Od października 2016 do maja 2017 członek Grupy Roboczej ds. Cyfrowego Wspomagania Przemysłu w Zespole do spraw Transformacji Przemysłowej przy Ministerstwie Rozwoju. W latach 2016-2020 ekspert Rady Gospodarczej SWS. Od 2017 ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.