Produkt rozszerzony

Produkt widoczny z perspektywy klienta / odbiorcy / zamawiającego, oceniany poprzez swoje atrybuty (cena, jakość, dostępność, wybór, funkcjonalność, marka…), wzbogacony relacją z producentem / dostawcą / wykonawcą i jego wizerunkiem (obsługa, partnerstwo, marka) oraz relacjami pre- i aftermarketu. Produkt i jego poszerzenia:

  • produkt jako rdzeń, rdzeń produktu = produkt jako obiekt sam w sobie wraz z jego cechami technicznymi i funkcjonalnymi  tj. wszystkimi cechami produktu, możliwymi do wbudowania w produkt na etapie jego projektowaniaoraz wytwarzania
  • produkt rzeczywisty = rdzeń produktu + pozatechniczne postrzeganie produktu przez klienta, tj. cena, jakość, styl, opakowanie, wygląd i zachowania załogi, kontakt z klientem, model / cecha, marka, znak handlowy itp.
  • produkt rozszerzony  =  produkt rzeczywisty + korzyści dodatkowe dla klienta (cechy obsługi, kooperacji i wizerunku): dostarczanie, gwarancja, rękojmia, części zapasowe, usługi przed- i posprzedażowe (tzn. via pre- i aftermarket) wraz gotowością ich świadczenia, dostępność punktów usługowych, usługi dodatkowe, kredyt, instrukcja, instalowanie, konserwacje, naprawy itp.
  • produkt potencjalny  = produkt rozszerzony + wszystkie możliwe modernizacje, rozszerzenia i zmiany produktu w przyszłości pod kątem utrzymania i rozwoju bazy klientów (potencjał modernizacyjny).

Klient podejmując decyzję o zakupie, kieruje się  głównie cechami produktu rozszerzonego, a także w pewnej mierze produktu potencjalnego. 

Dostawca kooperuje z klientem na bazie produktu rozszerzonego w trzech fazach rynkowych:

  • premarket – usługi przed sprzedażowe / przeddostawcze, w tym kredyt, szkolenia kadry, przygotowanie infrastruktury pod eksploatację produktu 
  • dostawa
  • aftermarket – usługi posprzedażowe / podostawcze, w tym instalowanie, uruchomienie, proaktywny serwis i suport, dostawa i instalacja części zamiennych, modernizacje, odsprzedaż / recycling

Na współczesnym rynku nadprodukcji dostawca niejednokrotnie zarabia dużo więcej na pre- i aftermarkecie niż na samej sprzedaży produktu, do którego w skrajnych przypadkach dopłaca.