Zmiany w łańcuchu wartości dodanej

Bieżące zmiany w przemyśle, a szczególnie czwarta rewolucja przemysłowa, pociągają za sobą dynamiczną zmianę rozkładu wartości dodanej w łańcuchu wartości dodanej w przemyśle. Wartość dodana procesów / usług niematerialnych pre- i postprodukcyjnych stale wzrasta, procesów produkcyjnych maleje:

krzywa U

„Celem wsparcia publicznego powinna być  integracja wertykalna, pozwalająca firmom korzystać z możliwości tworzenia wartości dodanej na skrajach łańcucha wartości lub zorganizowanie współpracy w ramach łańcucha na obszarze kraju, co znacząco wpływałoby na podniesienie konkurencyjności polskiej gospodarki i poszczególnych firm.” 

Źródło: „Optymalizacja łańcuchów wartości polskich firm przez rozwój wykorzystania rodzimych rozwiązań i technologii”, PARP. Autorzy: Paweł Bochniarz, Mateusz Walewski, Krzysztof Mroczkowski, Adrianna Jednoralska (PwC). Współpraca: Michał Syliwoniuk, Jan Filip Staniłko. Ekspertyza na zamówienie Ministerstwa Gospodarki, 2015.

Czwarta rewolucja przemysłowa – uśmiech coraz głębszy 

Wartość dodana procesów produkcyjnych może osiągać wręcz wartości ujemne (producent, zarządzając całością łańcucha, dokłada do fazy produkcji, odzyskując pieniądze w fazie post-produkcyjnej). Koncerny mogą w ten sposób eliminować podmioty, nie dysponujące konkurencyjnymi możliwościami tworzenia wartości dodanej w  innych, wysoko profitujących obszarach łańcucha.      

„Krzywa uśmiechu”  występuje w szeregu wariantach i mutacjach. Jej pojęcie wykorzystywane jest najczęściej w analizach gospodarczych dotyczących czwartej rewolucji przemysłowej w krajach Dalekiego Wschodu (Chiny, Japonia, Korea Południowa). W UE ukazywanie dynamiki zmian w przemyśle na bazie „krzywej uśmiechu” praktykowane nie jest.

Wartościowy opis zjawisk, opisywanych „krzywą uśmiechu” zawiera Wikipedia (oryg. opis chiński, tłumaczenie [jedyne] na jęz. angielski poszerzone i pogłębione)