Zarządzanie cyklem życia produktu (PLM)

Zarządzanie cyklem życia produktu (PLM)

Zarządzanie cyklem życia wyrobu  – system zarządzania informacjami o produkcie łączącym dane, procesy, systemy biznesowe i ludzi w przedsiębiorstwie. Specjalizowane oprogramowanie do zarządzania cyklem życia wyrobu umożliwia zarządzanie informacjami o produkcie w całym cyklu życia tego produktu począwszy od koncepcji poprzez projektowanie i wytwarzanie po eksploatację i utylizację. Zalety zarządzania produktem najczęściej najbardziej doceniane są w końcowych etapach życia projektu, czyli w trakcie jego eksploatacji, kiedy właściwe zarządzanie produktem pozwala na prostsze i tańsze czynności związane z utrzymaniem. 

Powyższy model PLM stosowany jest w odniesieniu do produktu rynkowego oraz w pewnym zakresie produktu jako przedmiotu zamówienia  oraz zasobów i procesów przedsiębiorstwa jako takiego. W koncepcjach poszerzających, PLM ewoluuje w kierunku PIP (Product Innovation Platform) łącząc procesowo i zasobowo przedsiębiorstwo z siecią kooperantów i klientów oraz współtworząc korzyści uzyskiwane przez kooperantów i klientów poprzez usługi  pre- i aftermarketu.

PLM postrzegany jako system zarządczy jak dotąd w praktyce krajowych wdrożeń ograniczany jest często do optyki producenta, nie integrując efektywnie fazy eksploatacji a tym samym optyki i potrzeb klienta.  Czynnikiem wpływającym i wymuszającym zaangażowanie PLM w eksploatację produktu u klienta jest rozwój usług aftermarketu, jak proaktywny serwis a przede wszystkim przechodzenie do formuły PaaS. Popyt producentów na rozszerzenie funkcjonalności PLM w kierunku eksploatacji związany jest z rozwojem świadomości klientów, potrzebujących de facto coraz bardziej produktywności, a nie produktów jako takich.