Przykłady

Wybór i przegląd określonego obszaru pod kątem pożądanej zmiany dokonujemy w obrębie czterech różnych co do rodzaju obszarów: aktywów niematerialnych, procesów biznesowych, produktu rozszerzonego oraz finansów. Zakres oraz koszt analiz a także ich biznesowa wartość zależą od przyjętego do analizy obszaru, a w szczególności od stopnia wniknięcia w sprzężenia pomiędzy obszarami I-VI.  

Przykłady obszarów zmiany:

I. Aktywa niematerialne 

Wiedza i umiejętności

Technologia

Zasoby ICT

Model zarządzania

… 

II. Procesy biznesowe

Badanie rynku

Ofertowanie

Projektowanie

Przygotowanie produkcji

Wytwarzanie

Serwis i suport

Zarządzanie informacją o produkcie (PDM)

Zarządzanie cyklem życia produktu (PLM)

Zarządzanie ryzykiem 

Doskonałość operacyjna

Zarządzanie zmianą

Kluczowe niefinansowe wskaźniki efektywności 

III. Produkt rozszerzony

Premarket

Aftermarket 

Produkt fizyczny

Rozszerzenie produktu

IV. Finanse

Struktura kosztów 

Wykorzystanie aktywów

Obszar osiągania przychodów

Wartość klientów

Kluczowe finansowe wskaźniki efektywności

V. Zmiana modelu biznesowego (I, II, III, IV łącznie)