Wspomaganie zmiany

Mówiąc o zmianie, mamy na myśli w skali makro rozwój gospodarczy państwa a w skali mikro przede wszystkim rozwój gospodarczy firm krajowych. Za kryterium jakości zmiany uznajemy wzrost wartości gospodarczej podmiotów, tworzących tę gospodarkę, mierzalny poprzez odpowiednie wskaźniki. 

Na poziomie firmy, wsparcie / wspomaganie zmiany realizowane jest zazwyczaj przez zespół, złożony z przedstawicieli firmy oraz wyspecjalizowanego partnera zewnętrznego / partnerów. Udział w zmianie partnerów zewnętrznych, posiadających kompetencje biznesowe  i/lub technologiczne  jest  uznaną, dobrą praktyką. Dla sukcesu danej zmiany najczęściej niezbędne jest wykorzystanie i połączenie odpowiednich, specjalistycznych kompetencji konsultingowych oraz narzędziowych. 

Na poziomie państwa, wspomaganie realizowane jest obecnie systemowo poprzez „Plan na rzecz odpowiedzialnego rozwoju„, uchwalony w dn. 16 lutego 2017 przez Radę Ministrów. Dostępna jest również prezentacja dotycząca Planu