Platforma inowacji produktu

Product Innovation Platform (PIP) to nowa generacja  PLM (Product Lifecycle Management), integrująca projektowanie produktu oraz zarządzanie cyklem jego życia w środowisku Industry 4.0, uwzględniająca zjawiska produktu jako usługi (PaaS), Internetu rzeczy (IoT) oraz next-shoringu.  To zarządzanie cyklem życia produktu w kierunku jego produktywności i innowacyjności, wyznaczające najnowsze trendy w globalnym, zintegrowanym świecie producentów i ich klientów.

Product Innovation Platform (w ujęciu Autodesk).

Szerszy opis PIP zawiera m.in. publikacja Gartner Group. 

W ww. materiale Gartner Group pt. „Product Innovation Platforms: Enabling Product Design and PLM in the Digital Business Era” autorstwa Marc’a Halpern’a na str. 16 przedstawione jest porównanie PLM oraz PIP:

SOA (Service-Oriented Architecture – koncepcja tworzenia systemów informatycznych, w której główny nacisk stawia się na definiowanie usług, które spełnią wymagania użytkownika. Pojęcie SOA obejmuje zestaw metod organizacyjnych i technicznych mający na celu powiązanie biznesowej strony organizacji z jej zasobami informatycznymi. Do modelowania procesów biznesowych realizowanych w SOA można wykorzystywać notację BPMN przygotowaną m.in. do opisu tej klasy zagadnień. SOA z reguły oferowane i wdrażane jest na bazie  ITIL (Information Technology Infrastructure Library) – kodeksu postępowania dla działów informatyki, zawierającego zbiór zaleceń, jak efektywnie i skutecznie oferować usługi informatyczne. 

Koncepcja PIP zaprezentowana została po raz pierwszy przez CIMdata oraz Gartner Group w 2014