Realizacja wspomagania

Pod marką Partnerzy Zmiany w Przemyśle oferujemy nasze kompetencje i doświadczenie we wspomaganiu innowacyjnych zmian zainteresowanym interesariuszom. Wspomaganie zmian jest prowadzone przez nas metodologicznie na bazie mapy wspomagania zmiany, w oparciu o którą można efektywnie określić i doprecyzować najkorzystniejszą dla firmy zmianę, zrealizować ją oraz utrzymać i rozwinąć jej efekty, zabezpieczając jednocześnie w każdej fazie jej transparentność.

—————

Innowacyjne zmiany w gospodarce są wspierane i/lub współfinansowane przez państwo.  System wsparcia przedsiębiorczości koordynowany i rozwijany jest obecnie przez Ministerstwo Rozwoju.  Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) zwana też Planem Morawieckiego, której projekt opublikowany został w sierpniu 2016, w założeniu obejmuje:

  • wsparcie rozwoju firm, ich produktywności i ekspansji zagranicznej
  • równomierny rozwój całego kraju
  • więcej inwestycji i wyższe nakłady na innowacje
  • wyraźnie lepszą współpracę nauki i biznesu
  • wzrost PKB charakteryzujący się wysoką jakością
  • ułatwienia dla przedsiębiorstw i promowanie oszczędności. 

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w wersji finalnej opublikowana została w kwietniu 2017.

Przygotowywanie i realizacja SOR pod kątem korzyści dla polskich przedsiębiorców monitorowane są przez nasz zespół.