Next-shoring

Next-shoring (następca offshoringu) skupia się na wirtualnej bliskości innowacji, talentów i klientów.

Next-shoring przekracza granice geograficzne. Producenci tworzą całe ekosystemy współpracy, nie będąc teraz orientowani w działalności na inne państwa. Dzięki technologii komunikacji, producenci mogą być blisko ośrodków innowacji i ich klientów, bez przenoszenia na nich podstawowych operacji. 

Sercem tego podejścia jest nowa technologia współpracy, współdzieląca interaktywnie informacje ze wszystkimi interesariuszami – w tym głównie z klientami, poprzez audio i wideo w obszarach kreatywności, badań, rozwoju z dowolnego miejsca na świecie. Każdego dnia inżynierowie podejmować mogą kluczowe decyzje szybciej, dzieląc się skomplikowanymi wzorami, modelami cyfrowymi i analizami strukturalnymi poprzez wideo, uzyskując  w czasie rzeczywistym opinie co do prowadzonych projektów.

Narzędzia te usuwają granice komunikacji, istniejące z powodu dużych odległości. Pozwala to na silniejszą komunikację szczególnie z często bardzo odległymi regionami, w których popyt na produkty jest silny. 

Next-shoring jest sposobem pozostania konkurencyjnym na rynku nowych produkcji / technologii. Gospodarka, oparta na produkcji, napędzana jest przez nieustanną innowację. Ustalone praktyki biznesowe dezaktualizują się stają się z dnia na dzień, stosownie do pojawiania się nowych technologii i apetytów konsumpcyjnych. Współczesne B+R realizowane są z wielką prędkością a niezbędny czas dostawy produktu na rynek (time-to-market, TTM) staje się coraz krótszy. 

Szybkość rozwoju i cyklów sprzedaży nie zostawia wiele czasu producentom, aby reagować na trendy. Przedsiębiorstwa muszą mieć pewność, że mają narzędzia do pozostania w czołówce, w ścisłej współpracy z partnerami i pracownikami przy analizach, burzach mózgów, prototypach, testach i umieszczaniu produktów na rynku.

Krytyczne do nowego krajobrazu produkcji są rynki wschodzące. Ocenia się, że w najbliższych latach oferować one będą możliwości dwucyfrowego wzrostu rynku. 

Next-shoring jest koncepcją, wprowadzoną / nazwaną w 2014 przez zespół analityków firmy McKinsey. 

Pojęcia pokrewne:

przeniesienie procesów biznesowych, najczęściej z pobudek kosztowych, do lokalizacji:

onshoring –  w obrębie danego kraju

nearshoring – do krajów blisko położonych 

offshoring – do krajów innych